post@dinklinikkeidsvoll.no
90 91 00 46

Behandling av Atlas

Hvis nakkevirvel 1 (Atlas) ikke står i riktig posisjon, kan man utvikle symptomer som svimmelhet, hodepine, blodtrykksproblem, nedsatt energi, kvalme og/eller muskel- og skjellettproblem.

Atlaskorrigering er betegnelsen på en behandlingsform for den øvre nakkevirvel som hode hviler på. Når denne virvelen har kommet ut av posisjon som ved f.eks. ulykker, fall osv, vil den trykke på blodårer, nerver og ryggmargen.

Ved enkle grep (ikke kiropraktikk) vil man få atlas tilbake i posisjon, som igjen fører til at kroppen kommer i balanse igjen. Behandlingen utføres med forsiktig trykk på bestemte punkter i nakken. Det er ingen risiko forbundet med behandlingen, men man kan føle seg litt støl eller trøtt etter en behandling.

Konsultasjonen starter med en samtale om behandling, og en gjennomgang av pasientens symptomer. Andre relevante opplysninger registreres også. Deretter vil en enkel undersøkelse avdekke om Atlas er feilstilt og behandling foretas.

Behandlingen kan også utføres på barn med adferdsproblem, dårlig søvn og kolikk.

Det er som regel nok med 1-4 behandlinger.

Her finner du oss

Bønsdalvegen 32
2073 BØN
post@dinklinikkeidsvoll.no
90 91 00 46

Kontakt oss