post@dinklinikkeidsvoll.no
90 91 00 46

Behandling

Din Klinikk Eidsvoll dekker et bredt tilbud av fagområder, i første rekke ved hjelp av naturmedisinske- og komplementære behandlingsformer. Vi behandler både fysiske og psykiske lidelser av akutt og kronisk art, både hos voksne og barn. Våre løsninger er tilpasset ditt individuelle behov.

Vi tar enkle straksprøver av urin.

Konsultasjon Pris
inkl. MVA
Homeopatisk førstegangs konsultasjon - 60 min 800
Homeopatisk konsultasjon - 30 min 550
Homeopatisk akuttbehandling (ikke øyeblikkelig hjelp) 375Atlaskorrigering Pris
inkl. MVA
Førstegangskonsultasjon 1200
Oppfølgende behandling 675Akupunktur (1 time) Pris
i kroner
Muskel / skjelletplager 500
Bihuleplager (Kronisk / akutt) 500
Migrene / hodepiner 500
Allergier / astma 500
Idrettskader 500
Psykiske lidelser 500
Mage / tarm lidelser 500
Hudlidelser 500Kosmetisk akupunktur Pris
i kroner
Førstegangskonsultasjon – (1,5 - 2 timer) 1000
Oppfølgende behandling – (60 min) 700

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for timebestilling eller ved eventuelle spørsmål. Vi behandler både fysiske og psykiske lidelser hos mennesker i alle aldre. Fra helt enkle forkjølelser til akutte lidelser og kroniske plager.

Her finner du oss

Bønsdalvegen 32
2073 BØN
post@dinklinikkeidsvoll.no
90 91 00 46

Kontakt oss