post@dinklinikkeidsvoll.no
90 91 00 46

Behandling

Din Klinikk Eidsvoll dekker et bredt tilbud av fagområder, i første rekke ved hjelp av naturmedisinske- og komplementære behandlingsformer. Vi behandler både fysiske og psykiske lidelser av akutt og kronisk art, både hos voksne og barn. Våre løsninger er tilpasset ditt individuelle behov.

Vi tar enkle straksblodprøver og urinprøver. Mer omfattende blodprøver blir utredet ved Lab1 laboratoriet.

Konsultasjon Pris
i kroner
Homeopatisk førstegangs konsultasjon - 60 min 700
Homeopatisk konsultasjon - 30 min 500
Homeopatisk akuttbehandling (ikke øyeblikkelig hjelp) 300Atlaskorrigering Pris
i kroner
Førstegangskonsultasjon 1100
Oppfølgende behandling 650Akupunktur (1 time) Pris
i kroner
Muskel / skjelletplager 500
Bihuleplager (Kronisk / akutt) 500
Migrene / hodepiner 500
Allergier / astma 500
Idrettskader 500
Psykiske lidelser 500
Mage / tarm lidelser 500
Hudlidelser 500Kosmetisk akupunktur Pris
i kroner
Førstegangskonsultasjon – (1,5 - 2 timer) 1000
Oppfølgende behandling – (60 min) 700

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for timebestilling eller ved eventuelle spørsmål. Vi behandler både fysiske og psykiske lidelser hos mennesker i alle aldre. Fra helt enkle forkjølelser til akutte lidelser og kroniske plager.

Her finner du oss

Bønsdalvegen 32
2073 BØN
post@dinklinikkeidsvoll.no
90 91 00 46

Kontakt oss